• 1 July Monday
  • MMO
FEANI/ EUR-ING Avrupa'da Mühendislik İçin Gerekli Koşullar

FEANI - (European Federation of National Engineering AssociationsAvrupa Ulusal Mühendislik Birlikleri Federasyonu) 33 Avrupa ülkesinden ulusal mühendislik birliklerini aynı çatı altında toplayan bir federasyondur. FEANI, bünyesinde yer alan 350 ulusal birlikle 3,5 milyon mühendisi temsil etmektedir. FEANI İkinci Dünya Savaşı’nın ertesinde 1951 yılında bir grup Fransız ve Alman mühendis tarafından teknolojinin kullanılması ile Avrupa toplumunun müreffeh ve barışçıl bir biçimde inşasını kolaylaştırmak amacıyla kurulmuştur. FEANI Genel Sekreterliği 1997 yılından beri Brüksel’de bulunmaktadır.

Prof. Dr. Müfit Gülgeç

Makina Mühendisi

Ulusal İzleme Komitesi (NMC) oluşumu ve TMMOB’ un işlevi

TMMOB 01.01.2017 tarihinden itibaren FEANI üyesidir. FEANI, Avrupa’da mühendislik mesleğini ortak değerler çerçevesinde birleştirmenin yanı sıra mühendislik niteliklerinin karşılıklı tanınmasını ve mühendislerin toplumdaki pozisyonunu, rolünü ve sorumluluğunu güçlendirmeyi amaçlamaktadır. FEANI etik mühendislik kavramının altını çizmektedir. FEANI Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa’da mühendislik mesleğinin resmi temsilcisi olarak tanınmaktadır. Ayrıca UNESCO, UNIDO ve Avrupa Konseyi ile danışmanlık statüsünde ilişkilenmektedir.

FEANI’ye üye ülkelerde Ulusal İzleme Komiteleri oluşturulmaktadır. Ulusal İzleme Komitesinin görevleri;

EUR-ING belgesi için başvuru yapan mühendisin başvurusunu Avrupa İzleme Komitesi’ne göndermeden önce eğitim geçmişini ve mühendislik deneyimini kontrol etmek ve değerlendirmek,

Avrupa Komitesini ülkedeki mühendislik eğitiminin yapısı ve mühendislik programları konusunda bilgilendirmekle,

FEANI Avrupa Mühendislik Eğitimi Veri Tabanı (EEED) yer alan okulların ve programlarda gerçekleşen değişiklikleri takip etmek ve bu konuda FEANİ’yi bilgilendirmekle yükümlüdür.

FEANI Avrupa Mühendislik Eğitimi Veri Tabanı (EEED)

Avrupa Mühendislik Eğitimi Veri Tabanı (European Engineering Education Database –EEED), mühendislik eğitiminin kalitesini teminat altına almak için oluşturulmuştur. Söz konusu sistem yalnızca Avrupa çapında bir referans sağlamaktadır.

Bir mühendislik programının Avrupa Mühendislik Eğitimi Veri Tabanı içinde yer alması iki yolla mümkün olmaktadır.

Yollardan birincisi Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE) içinde bulunan bir akreditasyon kuruluşu tarafından mezun olunan programın akredite edilmesidir. Türkiye’de ENAEE üyesi MÜDEK’in akredite ettiği bazı programlar hali hazırda veri tabanı içinde yer almaktadır.

EUR-ING belgesi                                                                  

EUR-ING belgesi FEANI tarafından sağlanan bir hizmettir. Belge sahibi kişiye üye ülkeler içerisinde Avrupa Mühendisi olarak adlandırılması hakkını vermektedir.

Avrupa Mühendisi belgesi, kendi ülkeleri dışında mesleki faaliyette bulunmak isteyen mühendislerin FEANI sınırları içerisinde ve dışarısında hareketliliğinin kolaylaştırılması ve mesleki formasyonlarının karşılıklı tanınması amacıyla oluşturulmuştur.

Ülkemizde EUR-ING belgesi almak isteyen mühendislerin FEANI’ye başvuruları TMMOB aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.

Bir mühendisin EUR-ING belgesi alabilmesi için öncelikle, FEANI Avrupa Mühendislik Eğitimi Veri tabanında yer alan bir okulun mühendislik programından mezun olması gerekmektedir.

Ülkemizde MÜDEK tarafından akredite edilen mühendislik programları FEANI Avrupa Mühendislik Eğitimi Veri tabanında otomatik olarak yer almaktadır. MÜDEK tarafından akredite edilmemiş olan mühendislik programlarının FEANI veri tabanına eklenmesi ise TMMOB aracılığıyla sağlanmaktadır.

Bu çerçevede, üniversitelerimizin listeye eklenmesini istedikleri mühendislik programı/ programları için TMMOB’ye başvurması gerekmektedir. Başvuru sürecinde üniversiteden yetkili bir kişi ile TMMOB yetkilisi tarafından bir program değerlendirme formu doldurulmakta, bu form Ulusal İzleme Komitesi tarafından değerlendirilmekte ve daha sonra FEANI Avrupa İzleme Komitesi’nin onayına sunulmaktadır.

EUR-ING belgesi başvuru standartları ve süreci

Başvuru yapacak mühendisin mezun olduğu programın Avrupa Mühendislik Eğitimleri Veri Tabanı (eski adıyla FEANI İndeks) içerisinde yer alması gerekir.

EUR-ING belgesi sahip olabilmek için bir mühendisin eğitimi ve mühendislik deneyiminin minimum 7 yıllık bir kombinasyonu gerekmektedir.

Özel bir durum olarak, başvuru yapmak isteyen bir mühendis en az 15 yıllık kanıtlanabilir mühendislik deneyimine sahipse bitirdiği program veri tabanı içinde yer almıyorsa dahi başvuruda bulunabilir.

EUR-ING Belgesi başvurusu https://euring.feani.org linki üzerinden yapıldıktan sonra başvuruya ilişkin; transkript ve ders içerikleri, güncel tarihli oda Kayıt Belgesi ve başvuru ücretinin ödendiğine dair dekont ekli başvuru dilekçesi ile contact form adresine gönderilecektir.