• 18 July Thursday
  • MMO
Plastik Sektörü Üreten ve Eğiten Makina Mühendislerine İhtiyaç Duyuyor

Plastik sektör temsilcileri, sektörde çalışacak mühendislere ihtiyaç duyuyorlar.

Sektör temsilcileri, makina mühendislerinin plastik malzemeler ve işleme teknolojileri konusunda bilgilenerek sektöre üreten ve eğiten mühendisler olarak katılabileceğini belirtiyorlar.

Plastik sektörü, Türkiye ekonomisinin en önemli aktörlerinden birisidir. Bugün 10 milyon tona yaklaşan toplam üretimi, 35 milyar dolar civarındaki cirosu, 5 milyar dolara yaklaşan direkt ihracatı ve son 10 senede GSMH büyümesini aşan yıllık büyüme ile plastik sektörünün ülke ekonomisine sağladığı katkı giderek artıyor. (PAGEV, Türkiye Plastik Sektörü İzleme Raporu, 2019/3)

Makina mühendisleri ilgili müfredatı içeren üniversitelerde tezli veya tezsiz yüksek lisans yaparak plastik sektörüne adım atabilirler. Yüksek lisans programı bulunan bazı yüksek öğretim kurumları (devlet üniversiteleri) şunlardır.

·         Yalova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Polimer Mühendisliği Bölümü

·         Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

·         İTÜ, Polimer Bilimi ve Teknolojisi Lisansüstü Programı

·         ODTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Polimer Bilim ve Teknolojisi

·         Bursa Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Lif ve Polimer Mühendisliği Bölümü

MMO İstanbul Şubesi Plastik Malzemeler ve İşleme Teknolojileri Komisyonu