• 17 September Tuesday
  • MMO
Rüzgar Enerjisi Santrali Eğitimi Başlıyor!

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen Rüzgar Enerjisi Santrali Eğitimi 2 Kasım 2019 Cumartesi günü MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi’nde başlıyor.

Eğitimin Amacı:

6446 No.lu Elektrik Piyasası Kanunu ve 5346 No.lu Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında rüzgâr enerjisine dayalı üretim faaliyeti için yapılacak projelerin uluslararası standart ve ilgili yerel mevzuatlara uygun yapılabilmesi ve sektör çalışanlarının bu konuda eğitilmesi amaçlanmıştır.

Eğitim İçeriği:

1. TMMOB, MMO, MİEM yasa ve yönetmelikleri

2. Rüzgar enerjisi santrali temel eğitimi

3. Rüzgar ölçüm sistemleri

4. Rüzgar verisi ve veri analizi

5. Rüzgar türbin teknolojisi

6. RES teknik aksamları (bileşenleri), yerlilik oranları

7. IEC 61400 standartları ve Türk standartları

8. RES yerel mevzuatları (idari süreçler) 

9. Teknik fizibilite esasları, santral planlama ve kurulum prosedürleri

10. Örnek proje çalışması (proje dosyası, onay ve kabul işlemleri)

Tarih: 2-3 Kasım 2019

Saat: 10.00-18.00

Yer: MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy

Ücret: 1075 TL (TMMOB Üyesi), 1275 TL (Diğer) 

Kimler Katılabilir: TMMOB Üyeleri ve en az lisans mezunları

Eğitime kayıt için lütfen tıklayınız.

Gerekli Evraklar:

·     Üye ödenti borcu olmadığına dair bağlı bulunduğu Oda’dan alınacak belge

·     Başvuru formu

·     1 adet fotoğraf (MMO üyesi olmayan katılımcılar için)

Nüfus cüzdanı fotokopisi (MMO üyesi olmayan katılımcılar için)