• 11 March Monday
  • MMO
İş Güvenliği Uzmanlarının Sorunları Çalıştayı Gerçekleşti

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından organize edilen İş Güvenliği Uzmanlarının Sorunları İstanbul Yerel Çalıştayı, 23 Şubat 2019 tarihinde, MMO İstanbul Şubesi’nde gerçekleştirildi.

İş güvenliği uzmanlığı konusunda TMMOB birikimlerinin meslektaşlar ve kamu ile paylaşılmasının amaçlandığı çalıştayda, TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şube İSİG Komisyonu Üyesi Hüsnü Ünal’ın sunumuyla, İstanbul Şubelerinde gerçekleştirilen forumların değerlendirilmesi yapıldı. İstanbul Yerel Çalıştayı, TMMOB İSİG Çalışma Grubu Başkanı Bedri Tekin ve İş Başmüfettişi Şeref Özcan’ın sunumlarının yer aldığı oturumla devam ederken, oturumun ardından forum kısmına geçilerek bütün katılımcıların görüş ve önerileri alındı. Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışmanın temel bir insan hakkı olduğu vurgusunun ön planda olduğu çalıştaya üyelerimiz ve İSİG alanında faaliyet gösterenler katıldı. Etkinlikte, iş güvenliği uzmanlığı konusu mevzuatlar, uygulamalar ve uygulanan politikalar düzleminde, mevcut durum ve sorunlara çözüm önerileri oluşturacak şekilde ele alınarak tespit ve öneriler ortaya konuldu. Etkinlik kapsamında tartışmaya açılan iş güvenliği uzmanlarının yükümlülükleri, sorunları ve bu sorunlara dair çözüm önerilerine ilişkin değerlendirmelerin yer alacağı bir rapor hazırlanarak, 2 Mart’ta, Ankara’da düzenlenen TMMOB İş Güvenliği Uzmanları Çalıştayı’na sunuldu.