Projelerin Finansal Açıdan Değerlendirilmesi ve Fizibilite Raporu Hazırlama Esasları(ERTELEME) | 14.09.2019 09:00

Hakkında

Eğitim Adı: Projelerin Finansal Açıdan Değerlendirilmesi ve Fizibilite Raporu Hazırlama Esasları

Eğitim Tarihi: 14-15-21-22-28 Eylül 2019

Eğitim Saatleri: Cumartesi Pazar 09:30-18:30

Eğitim Ücreti: 750 ₺ (Üye) - 1000 ₺ (Diğer)

Amacı: Yapılması düşünülen bir ürünün, yatırım, üretim ve tüketici tarafından kullanılması aşamaları teknik, iktisadi ve mali çalışmalar gerektirir. Bir ürünün sürekli üretime geçilmesi ve dağıtımı, ne kadar üretilecek, ne kadar kar getirebilecek gibi sorunların yanıtlanması birtakım çalışmalar gerektirir. Bu olguların uygulanmasına başlanmadan önce tüm bu akışların tahmininin yapılması gerekir. Bu gereksemeyi “Yatırım Projesi” veya “Yapılabilirlik Raporu” karşılayacaktır.

Kapsamı:

1. Temel Kavramlar

1.1. Yatırımın Tanınımı

1.2. Proje ve Yatırım Kavramları

1.3. Proje Hazırlama ve Değerlendirme Gerekliliği

1.4. Projenin Hazırlanma Süreci

1.5. Projelerin Kapsamı

2. Ekonomik Etüd

2.1. Piyasa Araştırması

2.1.1. Toplanması Gereken Veriler

2.1.2. Talebin Belirlenmesi

2.1.3. Pazarın Bölümlere Ayrılması

2.1.4. Talep Projeksiyonları

2.1.5. Pazar Payının Tahmini

2.2. Kapasite Seçimi

3. Teknik Analiz (teknoloji seçimi, makina donanım seçimi, iş gücü hesaplanması, amortisman hesaplanması vs)

4. Mali Analiz

4.1. Projenin Toplam Maliyetinin Hesaplanması (sabit sermaye yatırım harcamalarının belirlenmesi, işletme sermayesi ihtiyacının belirlenmesi, toplam yatırım finansmanı ve sermaye yapısı, işletme dönemi gelir/giderlerinin hesaplanması, finansal tablolar)

4.2. Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi

4.2.1. Projenin Finansmanı ve Analizi

4.2.1.1. Statik Yöntemler

• Geri Ödeme Süresi

• Karlılık Oranı Yöntemi

• Yıllık Eşdeğer Masraf Yöntemi

4.2.1.2. Dinamik Yöntemler

• Net Bugünkü Değer Yöntemi

• Fayda Masraf Yöntemi

• İç Karlılık Oranı

5. Riskli Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi

Maddeler halinde belirtilen konular ile ilgili örnek çözümlemeler yapılacaktır. Eğitimde, örnek yatırım projesi fizibilite etüdü katılımcılara verilecektir.

Katılımcılar: Bu konuya ilgi duyan mühendisler, finans yöneticileri, üretimde bire bir ilişkide bulunan yöneticiler

Belgelendirme: Eğitime katılan herkese Katılım Belgesi verilmektedir.

Eğitim Adresi: Meşrutiyet Caddesi No: 19 Kat: 4-5 Kızılay Çankaya Ankara

İçerik

Kimler Katılabilir

Ödeme Bilgileri