Yapı Denetimde E-Dağıtım Sistemi ve Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri | 22.02.2019 19:00

Hakkında

İÇERİK : 1-Yapı Sahipleri İle Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ 2-Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kimler Katılabilir

Yapı Denetçiler