Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi | 06.07.2019 10:00

Hakkında

Tarih: 6-7 Temmuz 2019 Saat: 10.00-17.00 Eğitmen: Yaman Ömer ERZURUMLU Yer: MMO Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy TMMOB Üye Ücret: 400 TL Dış katılımcı Ücret: 600 TL ****FİNANSÇI OLMAYAN MÜHENDİSLER İÇİN FİNANS YÖNETİMİ**** Hedef: Finans eğitimi almamış fakat finans ile ilgili konularda doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan yönetici ve çalışanların, temel finans konularında bilgilendirilmesi. İş hayatında hemen hemen her bölüm sorumlusu veya üst düzey yönetici finansal verilerle karşılaşır, eğitimin bir diğer amacı da katılımcıların finansçılarla ortak bir dil kullanımının sağlanması hedeflenmektedir. Seminer İçeriği : • KONUŞAN İŞLETMELER o Finansal Tablolar o Temel Tablolar: Bilanço-Gelir Tablosu ve Aralarındaki İlişki o Ek Finansal Tablolar: Fon Akım, Nakit Akım ve Diğer Finansal Tablolar o Finansal Analiz ve Denetim o Finansal Analiz, Ne için, Nasıl? o Yatay Analiz, Dikey Analiz ve Trend Analizi o Oran Analizi o Nakit Akım Tablosu ve Fon Akım Tablosu ile Finansal Analiz (Nakit Kontrolü) o Örnek Vaka: Motorsan, Bilgisan • FİNANS/FİNANSMAN/ FİNANSAL YÖNETİM NEDİR? o Organizasyon Yapısı o Amaç ve Görevler o Fonksiyonlar ve İşleyiş • FİNANSAL PLANLAMA ve SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME o Finansal Planlama Süreci o Finansal Planlamada Tahmin Yöntemleri o Finansal Planların Uyumlaştırılması ve Kontrol o İçsel Büyüme ve Sürdürülebilir Büyüme • PARANIN ZAMAN DEĞERİ o Temel Finans Matematiği: Faiz hesaplamaları o Basit Faiz, Gelecek Değer ve Bileşik Faiz o Şimdiki Değer Hesaplamaları, Pratik Hesaplama Teknikleri o Anüite Ödemeleri o Tahviller ve Enflasyon o Reel veya Nominal Nakit Akışları o Bankacılık ve İşletmeler için Uygulama Örnekleri o Excel Kullanarak Yapılabilecek Finansal Hesaplamalar • FİNANSAL PİYASALAR ve FİNANSAL ÜRÜNLER o Yatırım Projelerini Değerleme o Değerleme Yöntemleri o Riskli Yatırımlar ve Getiri Hesaplamaları • FİNANSAL PİYASALAR ve FİNANSAL ÜRÜNLER o Para Piyasaları o Sermaye Piyasaları o Menkul Kıymet Borsaları o Hisse Senetleri o Tahvil ve Bonolar o VDMK o Repo ve Diğer Finansal ürünler o Menkul Kıymetleri Fiyatlandırma ve Değerleme: hazine bonosu, tahvil, repo, yatırım fonları vb. o Hisse Senetlerini Değerleme o Risk Yönetim Aracı Olarak Finansal Türev Ürünler Süre: 2 gün (16 saat)

İçerik

Kimler Katılabilir

Küçük ve orta büyüklükte işletme sahip ve ortakları, şirket yöneticileri ve finans ve muhasebe ile ilgilenen bölüm sorumlu ve çalışanları. Seminerde katılımcılara örnek olaylar ve iş hayatındaki canlı olaylara yer verilerek özellikle pratik bakış açısı kazandırılması hedeflenmektedir.