Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Eğitimi | 28.08.2019 10:00

Hakkında

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Eğitimi

Eğitimin Amacı :
Ülke ve Toplum Yararları Doğrultusunda, Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ (SGM: 2015/24) ve Asansör Periyodik Kontrollerini Gerçekleştirecek Muayene Personelinin Belgelendirilmesine Dair Tebliğ (Sgm: 2016/18) kapsamında asansör sistemlerinin periyodik kontrolünde görev alacak Mühendislerin belgelendirilmelerini sağlamaktır.

Sınav:
Eğitimin sonunda yazılı sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70›dir. Adayın en fazla 2
sınav hakkı olup, kursa devam zorunluluğu vardır.

İçerik

Eğitimin İçeriği:

- Tanışma ve Programın Anlatılması, MMO Tüzük ve Yönetmelikleri, Mühendislik Etiği
- Akreditasyon Standardı Eğitimi (TS EN ISO/IEC 17020 Uygunluk Değerlendirmesi
- Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşlarının İşletimi İçin Şartlar)
- Mevzuat Eğitimi (Asansör Yönetmeliği, asansör periyodik kontrolleri ile ilgili Yönetmelik ve Tebliğ, ilgili imar mevzuatı vb.)
- Kontrol Listeleri Eğitimi (Elektrik Tahrikli Asansörler İçin Kontrol Listesi Eğitimi, Hidrolik Tahrikli Asansörler İçin Kontrol Listesi Eğitimi)
- Standart Eğitimi (TS EN 81-1 +A3, TS EN 81-2 +A3, TS EN 81-70, TS EN 81-58, TS EN 81-20, TS EN 81-50, TS EN 81-80 ve diğer ilgili standartlar)
- Temel Elektrik Eğitimi (Topraklama vb.)
- Temel Hidrolik Eğitimi
- Periyodik Kontrollerde Kullanılan Ölçüm Donanımları Eğitimi
- Periyodik Kontroller İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Kimler Katılabilir

Kimler Katılabilir :
- Oda Üyesi Makina, Mekatronik, Elektrik veya Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme Mühendisi Olmak

Kayıt Sırasında İstenilenler

MMO Üyeleri için:
- Kurs Ücretini Yatırmış Olmak
- Üye Ödenti Borcu Olmamak

EMO Üyeleri için:
- Kurs Ücretini Yatırmış Olmak
- Üye Ödenti Borcu Olmamak
- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
- Oda Kimlik Belgesi
- 1 Adet Fotoğraf

Ödeme Bilgileri

Eğitim Ücreti:

MMO Üyeleri için;
Eğitim Ücreti: 800 TL
Belge Ücreti: 75 TL 

EMO Üyeleri için;
Eğitim Ücreti: 800 TL
*(EMO üyeleri belge ücretlerini odalarını yapması gerekmektedir.)

Hesap Adı TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Banka Adı T.İŞ BANKASI
Şube Adı 4218-YENİŞEHİR
Hesap No 5994001
Iban No TR59 0006 4000 0014 2185 9940 01