Üretim Planlama Sertifika Programı | 19.10.2019 09:30

Hakkında

Eğitimin Kodu : ÜRPE
Eğitimin Süresi : 36 Saat                              Eğitim Tarihi: 19-20-26-27 Ekim -02 Kasım 2019 (5 Gün)                                              Sınav Tarihi: 03 Kasım 2019 Saat: 09.00

Eğitimin Amacı : Ülke ve toplum yararları doğrultusunda kamu ve özel sektör işletmelerinde siparişin
alınmasından, müşteriye teslim edilmesine kadar süren aşamalarda görev alan ve alacak çalışanların bilgi
birikimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunulması amacı ile düzenlenmektedir.

Sınav ve Belgelendirme : Derslerin % 90’ına katılım gösterenler, program sonunda yapılacak sınavda 100
üzerinden en az 70 puan alanlar; “Üretim Planlama Sertifikasyon Programı Başarı Belgesi” alır, Derslerin
% 90’ına katılım göstererek; program sonunda yapılacak sınavda başarısız olanlara “Üretim Planlama
Sertifikasyon Programı Katılım Belgesi” verilir.
Belge Geçerlilik Süresi : İlgili standartlar ve referans kaynaklar güncellenmediği sürece belgenin alındığı yıl
dahil 5 yıl
Kayıt Sırasında İstenilenler:

İçerik

Eğitimin İçeriği :
- Üretim Sistemleri Temel Kavramlar
- Üretim Sistem Modelleri
- Üretim Planlama Stratejileri
- Bazı Kavramlar: Çevrim süresi (cycle time), müşteri süresi (takt time)
- Kapasite Planlaması
- Ana Üretim Çizelgeleme (MPS)
- Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP)
- Stok Yönetimi
- Üretim Programlama Yöntemleri
- Üretim Planı Hazırlama
- Montaj Hattı Dengeleme
- Üretim Planlamada Kullanılan Yazılımlar

Kimler Katılabilir

Kimler Katılabilir :
- TMMOB Üyeleri
- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarının 4 yıllık lisans programından mezun olanlar

Kayıt Sırasında İstenilenler:
MMO Üyeleri için :
- Kurs Ücretini Yatırmış Olmak
- Üye Ödenti Borcu Olmamak
TMMOB Üyeleri için :
- Oda üye kimlik kartı fotokopisi
- Üye Ödenti Borcu Olmadığına dair bağlı bulunduğu Odasından alacağı belge
- Kurs Ücretini Yatırmış Olmak
- 1 Adet Fotoğraf
Diğer :
- Kurs Ücretini Yatırmış Olmak
- TC Numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopisi
- Onaylı diploma fotokopisi
- 1 Adet Fotoğraf

 

Ödeme Bilgileri

TMMOB Üyesi Ücreti: 1155 TL (KDV Dahil) 

Dış Katılımcı Ücreti: 1425 TL ( KDV Dahil)

Kurumun Ünvan : TMMOB Makina Mühendisleri Odası   İstanbul Şubesi

Banka Adı: Türkiye İş Bankası – (Swift (Bic Kodu: Isbktrıs)

Banka Kodu  : 0064   Şube Adı: Yenişehir    Şube Kodu : 4218

Banka Hesap No : 5994210

 Iban No: Tr42 0006 4000 0014 2185 9942 10

*Ödeme Yapılırken "ad-soyad-eğitim adı" yazılmalıdır.