CATIA Ön kayıt | 14.09.2019 14:30

Hakkında

Eğitim Tarihleri: 14-21-28 Eylül, 5-12-19-26 Ekim, 2 Kasım

Saat: 14.30 -19.30 (Toplam 40 saat)

Yer: MMO İstanbul Şube Taksim

**Eğitim tarihleri değişebilir.**

İçerik

1. Bilgisayar destekli sistemler hakkında

2. Catia ve Catia penceresi tanıtımı

3. Eskiz ortamı (Setcher workbench)
    a. Çizim komutları (Profile)
    b. Düzenleme komutları (Operation)
    c. Yardımcı komutlar (Sketch Tools)
    d. Ölçüsel ve geometrik kısıtlar (Constraint)

4. Katı model oluşturma ortamı (Part design workbench)
    a. Ortamın tanıtımı
    b. Eskiz tabanlı unsurlar (Sketch-Based features)
    c. Referans elemanlar (3B nokta, doğru ve düzlem tanımları)
    d. “Dress-Up” unsurlar
    e. “Transformation” unsurları
    f. “Boolean” işlemleri

5. Yüzey ve katı birlikteliği
    a. Tel-kafes ve yüzey ortamı (Wireframe and Surface Design)
    b. Yüzey tabanlı unsurlar (Surface-based features)

6. Montaj oluşturma ortamı (Assembly design workbench)
    a. Parçaların montajı ve alt montajlar
    b. Montaj unsurları
    c. Montaj analizi
    d. Standart makine parçalarının kullanımı ve katalog oluşturma

7. Çizim ortamı (Drafting workbench)
    a. Ortamın tanıtımı ve görünüşlerin oluşturulması
    b. Kesit, detay ve koparılmış görünüşler
    c. Görünüşlerin düzenlenmesi
    d. Ölçülendirme ve toleranslar
    e. Antet ve malzeme listeleri (BOM table)

8. Montajların çalıştırılması, kontrolleri ve analizleri (DMU Kinematics)

9. Yapılan tasarımların/modellerin gerçekçi fotoğraflarının oluşturulması (Photo Studio)

10. Yapısal Analizler (Generative Structural Analysis)

Kimler Katılabilir

Ödeme Bilgileri

Üye ve öğrenci ücreti: 1200 TL

Dış katılımcı ücreti: 1500 TL