Şantiye Şefliği | 06.09.2019 10:00

Hakkında

Eğitimin Süresi : 18 saat
Eğitimin Amacı : Şantiye Şefliği yapacak üyelerimizin, ülke ve toplum yararları doğrultusunda bilgi
birikimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirmelerini sağlamaktır.

Eğitimde Kullanılan Oda Yayını :
- 10 Derste Şantiye Şefliği

Sınav ve Belgelendirme : Eğitimin sonunda yazılı sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70’dir. Başarılı olanlara Oda tarafından Şantiye Şefliği Semineri Katılım Belgesi verilecektir. Yapı müteahhidi veya yapı sahibi ile yapacağı şantiye şefliği sözleşmesiyle birlikte Oda’ya başvuran üyeye Şantiye Şefliği Belgesi verilecektir. Adayın en fazla 4 sınav hakkı olup, kursa devam zorunluluğu vardır.

Kayıt Sırasında İstenilenler:
- Kurs Ücretini Yatırmış Olmak
- Üye Ödenti Borcu Olmamak

İçerik

Eğitimin İçeriği :
- MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri, Mühendislik Etiği
- Şantiyenin Tanımı
- Şantiye Kuruluşu
- Şantiye Şefliği
- Hakediş Düzenlemesi
- Şantiye Toplantı Düzeni
- İş Programı Düzenlenmesi
- Depo Düzeni ve Malzeme Akışı
- Kabuller
- Kontrollük
- Şantiye Kapanışı

Kimler Katılabilir

Kimler Katılabilir :
- Oda Üyesi Makina Mühendisi

Ödeme Bilgileri

Hesap Adı TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Banka Adı T.İŞ BANKASI
Şube Adı 4218-YENİŞEHİR
Hesap No 5994001
Iban No TR59 0006 4000 0014 2185 9940 01