Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme | 09.09.2019 10:00

Hakkında

Eğitimin Süresi: 42 saat
- Sıhhi Tesisat (18 saat)
- Isıtma Tesisatı (18 saat)
- Isı Yalıtımı (6 saat)

Eğitimin Amacı: Ülke ve toplum yararları doğrultusunda kaliteli, sağlıklı, konforlu, güvenli ve ekonomik yapıların gerçekleştirilmesi amacıyla, mekanik tesisat hizmetlerinin üretilmesinde ve denetlenmesinde görev alacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamaktır.

Eğitimde Kullanılan Oda Yayınları:
- Sıhhi Tesisat Proje Hazırlama Esasları (MMO/260)
- Kalorifer Tesisatı (MMO/352)
- Yalıtım (MMO/664)

Sınav ve Belgelendirme: Eğitim sonunda biri sıhhi tesisat, diğeri ısıtma tesisatı - ısı yalıtımı konularında ayrı ayrı günlerde olmak üzere iki yazılı sınav yapılacaktır. İki sınavın toplamında başarı notu 100 üzerinden en az 70’dir. Aday eğitime katıldığı tarihten itibaren iki yıl içerisinde belgelendirme şartlarını tamamlaması gerekmektedir. Bu iki yıl içerisinde en fazla 4 sınav hakkı olup, kurslara devam zorunluluğu vardır.

Kayıt Sırasında İstenilenler:
- Kurs Ücretini Yatırmış Olmak
- Üye Ödenti Borcu Olmamak

Mekanik Tesisat Müh. Yet. Belgesi alabilmek için 2 şarttan en az birini yerine getirmek gerekmektedir. 1) Mekanik Tesisat alanında SMM Büro Tescil Belgesi olan bir firmada asgari 1 yıl çalışmış olmak (v.b. durumlar), 2) Mekanik alanda tecrübe sahibi olup çalışma şartını yerine getiremeyen üyeler için; 2000 m2 kullanım alanlı merkezi ısıtma sistemli, sıhhı, ısıtma ve ısı yalıtım projelerini içeren bir proje hazırlayıp 3 ayda bir toplanan mekanik tes. değ. kurulunda başarılı olmak. NOT: Bu şartlar yetki belgesinin ön şartlarıdır. Eğitime katılmak için ön koşul değildir.

İçerik

Eğitimin İçeriği :

Sıhhi Tesisat
- MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri, Mühendislik Etiği
- Sıhhi Tesisat Proje Hazırlama Esasları
- Pis Su Tesisatı Tasarımı
- Yağmur Tesisatı Tasarımı
- Temiz Su Tesisatı
- Merkezi Sıcak Su Tesisatı Tasarımı
- Hidrofor Tesisatı Tasarımı
- Teknik Rapor Hazırlanması

Isıtma Tesisatı
- MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri, Mühendislik Etiği
- Isıtma Tesisatı Proje Hazırlama Esasları
- Isı Kaybı Hesabı
- Isıtıcı Seçimi ve Tasarımı
- Boru Tesisatı Tasarımı
- Kazan Seçimi ve Yerleşimi
- Genleşme Sistemi ve Tasarımı
- Yakıt Sistem Tasarımı
- Baca Tasarımı
- Teknik Rapor Hazırlama Esasları

Isı Yalıtımı
- MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri, Mühendislik Etiği
- Isı Yalıtımı Proje Hazırlama Esasları

Kimler Katılabilir

Kimler Katılabilir :
- Oda üyesi Makina Mühendisi

Ödeme Bilgileri

Hesap Adı: TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Banka Adı: T.İŞ BANKASI
Şube Adı: 4218-YENİŞEHİR
Hesap No: 5994001
Iban No: TR59 0006 4000 0014 2185 9940 01