Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu Eğitimi | 12.09.2019 10:00

Hakkında

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu Eğitimi

Eğitimin Süresi : 24 saat

Eğitimin Amacı :Ülke ve Toplum Yararları Doğrultusunda, Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) ve Asansör
İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği Kapsamında görev alacak yetkili servis teknik sorumlularının
belgelendirilmelerini sağlamaktır.

Sınav ve Belgelendirme : Eğitimin sonunda yazılı sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70’dir.
Başarılı olanlara kayıtlı olduğu Odası tarafından Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu Mühendis Yetki
Belgesi verilecektir. Adayın en fazla 4 sınav hakkı olup, kursa devam zorunluluğu vardır.

Kayıt Sırasında İstenilenler:

MMO Üyeleri için:
- Kurs Ücretini Yatırmış Olmak
- Üye Ödenti Borcu Olmamak

EMO Üyeleri için:
- Kurs Ücretini Yatırmış Olmak
- Üye Ödenti Borcu Olmamak
- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
- Oda Kimlik Belgesi
- 1 Adet Fotoğraf

İçerik

Eğitimin İçeriği :
- Tanışma ve Programın Anlatılması, MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri, Mühendislik Etiği
- Temel Bilgilendirme-Asansör Donanımları ve Çalışma Prensipleri
- Mevzuat (Standartlar)
• Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB)
• Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği
• Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair
Tebliği ve Asansör Yapım Standartları
• TS EN 13015+A1 ve TS 12255 Standart Eğitimi
• İSG Kanun ve Yönetmelikleri
• Asansörlerde İş Güvenliği
- Asansörlerde Risk Değerlendirmesi
- Temel Elektrik ve Hidrolik Eğitimi
- Teknik Ekipmanların ve Ölçüm Cihazlarının Kullanımı
- Bakım Teknikleri ve Arıza Çeşitleri
- Son Kontrol (Revizyon, Montaj ve Bakımdan Sonraki Kontrol)

Kimler Katılabilir

Kimler Katılabilir :
- Oda Üyesi Makina, Mekatronik, Elektrik veya Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik veHaberleşme Mühendisi Olmak

Ödeme Bilgileri

Hesap Adı TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Banka Adı T.İŞ BANKASI
Şube Adı 4218-YENİŞEHİR
Hesap No 5994001
Iban No TR59 0006 4000 0014 2185 9940 01