LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün) | 13.09.2019 10:00

Hakkında

Eğitimin Süresi : 18 saat

Eğitimin Amacı : Ülke ve toplum yararları doğrultusunda kaliteli, sağlıklı, güvenli ve ekonomik tesislerin gerçekleştirilmesi amacıyla, LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür hizmetlerinin yerine getirilmesinde ve denetlenmesinde görev alacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamaktır.

Eğitimde Kullanılan Oda Yayını:
- LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür El Kitabı (MMO/604)

Sınav ve Belgelendirme : Eğitimin sonunda yazılı sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70’dir. Başarılı olanlara Oda tarafından LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Semineri Katılım Sertifikası verilecektir. Bu belge tek başına geçersiz olup; çalışacağı LPG Otogaz İstasyonu ile yapacağı sözleşmeyle birlikte Oda’ya başvuran üyeye LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesi verilecektir. Adayın en fazla 4 sınav hakkı olup, kursa devam zorunluluğu vardır.

Kayıt Sırasında İstenilenler :
MMO Üyeleri için :
- Kurs Ücretini Yatırmış Olmak
- Üye Ödenti Borcu Olmamak
TMMOB Üyeleri İçin :
- Oda üye kimlik kartı fotokopisi
- Üye Ödenti Borcu Olmadığına dair bağlı bulunduğu Odasından alacağı belge
- Kurs Ücretini Yatırmış Olmak
- 1 Adet Fotoğraf

İçerik

Eğitimin İçeriği:
- MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri, Mühendislik Etiği, Sorumlu Müdürün Hak, Yetki ve
Yükümlülükleri
- LPG Piyasası Hukuki Düzenlemeleri
- İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
- LPG depolama, dolum tesislerini, otogaz istasyonlarını, LPG tesisatını ve konut uygulamaları
- LPG’ nin Tanımı, Teknik Özellikleri ve Kullanım Alanları
- İlgili Standartlar
- LPG Otogaz İstasyonları Ekipmanları
- LPG Doldurma, Boşaltma Kuralları
- Periyodik Kontrol ve Bakımları
- Yangın Güvenliği
- İlk Yardım Temel Bilgileri
- Çalışan personelin eğitimine yönelik planlama ve uygulamaları, Personel Yönetimi ve eğitimleri
ile “Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt Defteri” Uygulama Esasları

Kimler Katılabilir

Kimler Katılabilir :
- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği’nde belirtilen meslek disiplinleri

Ödeme Bilgileri

Hesap Adı TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Banka Adı T.İŞ BANKASI
Şube Adı 4218-YENİŞEHİR
Hesap No 5994001
Iban No TR59 0006 4000 0014 2185 9940 01