Enerji Yöneticisi Eğitimleri

27 Ekim 2011 tarihli Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 9. Madde 1. Fıkrası gereğince "Yönetimler, yıllık toplam enerji tüketimi bin TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmelerinde, 8 inci maddede belirtilen enerji yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek üzere, her bir endüstriyel işletmesindeki çalışanları arasından enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirir.

Yönetmelik 9. Madde 2. Fıkrası gereğince,

"Toplam inşaat alanı en az yirmi bin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi beş yüz TEP ve üzeri olan ticari binaları ve hizmet binaları ile toplam inşaat alanı en az on bin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi iki yüz elli TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalarının yönetimleri, bina ve tesislerinde, 8 inci maddede belirtilen enerji yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek üzere, binalarındaki çalışanları arasından enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirir. Çalışanları arasından görevlendirmenin mümkün olmadığı hallerde, enerji yöneticileri veya şirketler ile sözleşme yapılmak suretiyle hizmet alınır.

Bu şekilde enerji yöneticisi sertifikası sahibi bir kişi tarafından verilebilecek hizmet, üç bina ile sınırlıdır."

Kimler Katılabilir?

Yönetmelik 11. Madde 1. Fıkrası ve Tebliğin 5. Madde 1. Fıkrası gereğince

"Enerji yöneticisi eğitimlerine mühendislik alanında veya teknik eğitim fakültelerinin makine, elektrik veya elektrik-elektronik bölümlerinde en az lisans düzeyinde eğitim almış kişiler kabul edilir. Eğitime katılmak isteyenler, Ek’de yer alan kayıt formu ile Genel Müdürlüğe, yetkilendirilmiş kurumlara veya şirketlere başvurur.”

Eğitim Şartları ve Sınav

Tebliğ 8. Madde 1. Fıkrası gereğince enerji yöneticisi eğitimine katılanlara sertifika verilebilmesi için bu kişilerin Genel Müdürlük tarafından yapılan veya yaptırılan merkezi sınavlara girmesi ve sınav sonucunda dördüncü fıkrada tanımlanan şekilde başarılı olunması şarttır.

Genel Müdürlük tarafından açılacak merkezi sınavlara katılarak başarılı olunması koşulu ile katılımcılar "enerji yöneticisi" sertifikasına sahip olacaklardır. Pratik eğitimlerin faydalı olabilmesi için teorik eğitimlere katılımın gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu sebeple ilgili konu hakkında teorik bilgilerin aktarılmasını takiben uygulama ünitesi üzerinde çalışılmaktadır. Teorik eğitimlerin takibi katılımcı için yararlı olacaktır.

Eğitim Yeri

Teorik: TMMOB Makina Mühendisleri Odası Anadolu Yakası Eğitim Merkezi

Uygulamalı: TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uygulamalı Eğitim Merkezi (Kocaeli Şube)

Eğitim Ücreti ve Başvurular

2.470,00 TL (KDV Dahil)

Tel: (0 212) 252 95 00-220

E-posta: selma.aydin1@mmo.org.tr

Eğitim Süresi

Eğitim Süresi: 10 Gün

Eğitim Saatleri: 09:00 - 18:00

2019 YILI ENERJİ YÖNETİCİSİ EĞİTİMLERİMİZ

1. Modül + 2. Modül Enerji Yöneticisi 25 Şubat - 6 Mart 2019

1. Modül + 2. Modül Enerji Yöneticisi 25 Mart-3 Nisan 2019

1. Modül + 2. Modül Enerji Yöneticisi 6-15 Mayıs 2019

1. Modül + 2. Modül Enerji Yöneticisi 10-19 Haziran 2019

1. Modül + 2. Modül Enerji Yöneticisi 23 Eylül-2 Ekim 2019

1. Modül + 2. Modül Enerji Yöneticisi 11-20 Kasım 2019

1. Modül + 2. Modül Enerji Yöneticisi 9-18 Aralık 2019